Kontakty pre Váš úspech

SNOPK predstavuje fórum pre nemecké a slovenské firmy. Zastupuje záujmy viac ako 400 členských firiem, ktoré na Slovensku zamestnávajú 113 000 zamestnancov a vytvárajú spolu obrat v hodnote 26 miliárd eur.

Členská sieť a zástupca Vašich záujmov

Ako člen SNOPK dostávate pozvánky na všetky podujatia Komory. Získavate tým množstvo príležitostí na budovanie a udržiavanie obchodných kontaktov. V tematických pracovných skupinách a seminároch máte možnosť pravidelne si vymieňať skúsenosti s odborníkmi a inými členskými firmami.

Zastupujeme Vaše záujmy voči inštitúciám. Prostredníctvom prieskumov a spoluúčastí na našich pracovných skupinách viete priamo vplývať na formuláciu stanovísk k hospodársko-politickým otázkam.

Poskytovateľ služieb pre nové obchodné príležitosti

SNOPK ponúka kompletný balík služieb pre firmy, ktoré chcú v partnerskej krajine vybudovať prevádzku alebo odbyt, hľadajú dodávateľov alebo odbytových partnerov alebo chcú posilniť a rozšíriť svoje trhové postavenie prostredníctvom nových projektov. Všetky tieto služby získavajú naši členovia za zvýhodnených podmienok.

Pilier bilaterálnych hospodárskych vzťahov

SNOPK aktívne vplýva na vytváranie rámcových podmienok pre hospodársku spoluprácu na bilaterálnej a európskej úrovni. Firmám, inštitúciám, médiám a verejnosti poskytuje informácie o stave hospodárstva v obidvoch krajinách a sprostredkúva priame kontakty na všetkých úrovniach spolupráce.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme.

Stanislava Kypus
Starostlivosť o členov

+421 2 2085 0625

E-Mail

Patrik Chmára
Starostlivosť o členov

+421 2 2085 0626

E-Mail