Každý hlas sa počíta - pracovné skupiny SNOPK

V pracovných skupinách SNOPK sa prerokúvajú aktuálne hospodársko-politické témy, ktoré sa dotýkajú členov bez ohľadu na odvetvie.

Pracovné skupiny sú rozdelené do nasledovných oblastí:

Odborné vzdelávanie

Doprava a logistika

Právo a dane

Pracovné právo


Okrem výmeny skúseností priamo v rámci pracovnej skupiny, je ich dôležitým cieľom politická práca na obhajovaní záujmov členov v príslušných oblastiach.

V rámci stretnutí je snaha získať obraz a vyfiltrovať problémy členov vo vybranej problematike a sprostredkovať ich prostredníctvom mediálnych kanálov verejnosti. Výsledky, spracované v pracovných skupinách, slúžia ako argumenty s výpovednou hodnotou pri lobovaní na poli politiky a v styku s orgánmi.