Profitujte z členstva v SNOPK

Počas existencie SNOPK sa pre členstvo v nej rozhodlo viac ako 400 firiem. Stať sa členom má pre Vašu firmu celý rad výhod.

Vaše výhody členstva v SNOPK

Naša sieť - Vaše kontakty

Naša sieť - Vaše kontakty

Členovia SNOPK sú navzájom úzko prepojení. Na podujatiach SNOPK máte možnosť nadviazať kontakty s inými členmi, potenciálnymi obchodnými partnermi, ako aj so zástupcami verejných inštitúcií. Diskusné fóra a grémia Vám ponúkajú možnosť vzájomnej výmeny skúsenosti s inými členmi.

Zastupovanie záujmov

Zastupovanie záujmov

SNOPK aktívne vplýva na vytváranie hospodársko-politických rámcových podmienok na Slovensku. Sprostredkúvame podnety alebo kritiku členských firiem najkratšou cestou zodpovedným osobám v politike a vo verejnej správe.

SNOPK podporuje firmy pri zastupovaní ich záujmov voči inštitúciám. V rámci toho ponúka odborné a právne poradenstvo, intervencie na príslušných miestach ako aj sprostredkovanie priamych kontaktov na zodpovedné osoby vo vláde a verejnej správe.

Cieleným stykom s verejnosťou a tlačou zastupujeme požiadavky členských firiem na verejnosti.

Nové obchodné príležitosti

Nové obchodné príležitosti

V rámci bohatej ponuky služieb SNOPK majú členovia zásadne prednosť, či už ide o prednostné odporučenie resp. sprostredkovanie obchodných kontaktov a partnerov alebo o prístup k našim kontaktom, informačným zdrojom a know-how.

Informácie v predstihu

Informácie v predstihu

Naše informačné podujatia Vám poskytnú odpovede na otázky k aktuálnym hospodárskym a podnikateľským témam. V rámci seminárov a tréningov, ktoré členom ponúkame, máte možnosť kvalitného ďalšieho vzdelávania pre Vašich spolupracovníkov. O aktuálnych aktivitách SNOPK ste pravidelne informovaní prostredníctvom nášho mesačného newslettra.

Takto sa stanete členom SNOPK

Aby ste sa mohli stať členom SNOPK je potrebné urobiť len dva jednoduché kroky:

1. Vyplňte formulár Žiadosť o členstvo
2. Zašlite nám vyplnenú žiadosť poštou alebo faxom

Po schválení Vašej žiadosti predstavenstvom, dostanete od nás potvrdenie o prijatí za člena a hneď môžete užívať všetky členské výhody.

V prípade ďalších otázok ohľadom členstva sme Vám, samozrejme, kedykoľvek k dispozícii, telefonicky alebo e-mailom. Radi Vás poinformujeme aj prostredníctvom osobného stretnutia.

Radi Vás čoskoro privítame ako nového člena a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme.

Stanislava Kypus
Starostlivosť o členov

+421 2 2085 0625

E-Mail

Patrik Chmára
Starostlivosť o členov

+421 2 2085 0626

E-Mail