Slovensko-nemecká obchodná a priemyslená komora

Na mimoriadnom valnom zhromaždení Slovensko-nemeckého podnikateľského združenia bola dňa 13. júna 2005 väčšinou hlasov schválená jeho premena na 57. nemeckú zahraničnú obchodnú komoru, ktorá oficiálne pôsobí pod názvom Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK). Tá dnes zastupuje záujmy 390 členov, ktoré na Slovensku zamestnávajú 108 000 zamestnancov a dosahujú na Slovensku obrat vo výške 24 miliárd eur.

Najdôležitejšou úlohou SNOPK je podpora obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom. Je prvým kontaktným miestom pre podniky. Zastupuje záujmy nemeckého hospodárstva a zároveň podporuje slovenské a nemecké firmy pri vstupe na obidva trhy.

Sieť AHK - celosvetovo prepojení

Na 130 miestach v 90 krajinách sveta ponúkajú Nemecké zahraničné obchodné komory (AHKs) svoje skúsenosti, kontakty a služby nemeckým ako aj zahraničným firmám. AHKs sú zastúpené vo všetkých krajinách, v ktorých má Nemecko hospodárske záujmy.

Poslanie SNOPK

SNOPK plní v Slovenskej republike tieto fukcie:

1. Oficiálne zastúpenie Nemeckého hospodárstva
SNOPK je ústrednym aktérom podpory zahraničného obchodu Spolkovej republiky Nemecko. Zastupuje nemecké hospodárske záujmy v Slovenskej republike, poskytuje informácie o Nemecku a propaguje ho.

2. Členská organizácia
SNOPK združuje na Slovensku podniky, ktoré sú aktívne v bilaterálnych hospodárskych vzťahoch. Tieto členské firmy jej dávajú váhu a hlas pri zastupovaní ich hospodárskych záujmov pred zástupcami politiky, hospodárstva a administratívy.

3. Poskytovateľ služieb pre firmy
SNOPK ponúka firmám zo Slovenska a z Nemecka služby na podporu ich zahraničnoobchodných aktivít.

Zastrešujúca organizácia

Zastrešujúcou organizáciou pre nemecké obchodné komory (IHK) je Snem nemeckých obchodných a priemyselných komôr (DIHK), ktorý zároveň koordinuje aj zahraničné obchodné komory. Úzka spolupráca s nemeckými hospodárskymi zväzmi zaručuje ešte v§čšiu prepojenosť AHKs so zástupcami hospodárstva.

Kontakt

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

+421 2 2085 0620

+421 2 2085 0632

E-mail

Kontaktné osoby

Ako nás nájdete

Mapa príchodu