Tím SNOPK

Vedenie

Dr. Guido Glania

Výkonný člen predstavenstva
+421 2 2085 0620
E-mail

Markus Halt

Zástupca konateľa
+421 2 2085 0634
E-mail

Členstvo

Stanislava Kypus

Starostlivosť o členov
+421 2 2085 0625
E-mail

Patrik Chmára

Starostlivosť o členov
+421 2 2085 0626
E-Mail

Projekty a odborné vzdelávanie

Željka Šenkovič

Vedúca oddelenia projektov
a odborného vzdelávania
+421 2 2085 0635
E-mail

Mária Kupcová

Odborné vzdelávanie
Vzdelávanie inštruktorov
+421 2085 0624
E-mail

Katarína Pauerová

Odborné vzdelávanie
DUALpro
+421 2 2085 0636
E-mail

Iveta Hrkeľová

Odborné vzdelávanie
DUALpro
+421 2 2085 0637
E-Mail

Barbara Plachá

Duálne štúdium
Odborné vzdelávanie / DUALpro

+421 2 2085 0641
E-Mail

Styk s verejnosťou

Markus Halt

Hovorca
+421 2 2085 0634
E-mail

Trhové a právne poradenstvo

Katharina Getlik

Vedúca oddelenia
trhové a právne poradenstvo
+421 2 2085 0630
E-mail

Renáta Remišová

Trhové poradenstvo
+421 2 2085 0639
E-mail

Anastázia Šoltysová

Trhové poradenstvo
+421 2 2085 0638
E-mail

Účtovníctvo a dane

Mariana Kupková

Vrátenie DPH
Účtovníctvo
+421 2 2085 0629
E-mail

Vladimír Války

Účtovníctvo
Ekonóm
+421 2 2085 0623
E-mail

Katarína Cerdán Pedraza

Účtovníctvo

+421 2 2085 0628
E-mail

Veľtrhy a zastúpenia

Adriana Petesová

Zastúpenie Berlínskych veľtrhov
+421 2 2085 0627
E-mail

Renáta Remišová

Zastúpenie Norimberských veľtrhov
+421 2 2085 0639
E-mail

Katharina Getlik

Zastúpenie Saského hospodárstva
+421 2 2085 0630
E-mail

Energie a životné prostredie

Eva Holubek

Projekty Energie a životné prostredie

+421 2 2085 0622
E-mail

Kontakt

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

+421 2 2085 0620

+421 2 2085 0632

E-mail

Kontaktné osoby

Ako nás nájdete

Mapa príchodu