Predstavenstvo SNOPK

Prezident

Jürgen Knie

Konateľ
Manz Slovakia, s.r.o.

Viceprezidenti

Dr. Peter Lazar

Konateľ
Scheidt & Bachmann Slovensko, s.r.o.


Ralf Sacht

Predseda predstavenstva
Volkswagen Slovakia, a.s.

Výkonný člen predstavenstva

Dr. Guido Glania

Konateľ
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Ďalší členovia predstavenstva

Thomas Jan Hejcman

Predseda predstavenstva
Východoslovenská energetika a.s.

Edita Hippová

Generálna riaditeľka
BASF Slovensko spol. s r.o.

Ingrid Benčová

Konateľka
Rettenmeier Tatra Timber s.r.o

Stephan Eger

Člen predstavenstva
Slovak Telekom, a.s.

Kontakt

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

+421 2 2085 0620

+421 2 2085 0632

E-mail

Kontaktné osoby

Ako nás nájdete

Mapa príchodu