Zastúpenia

Germany Trade & Invest

Germany Trade & Invest - spoločnosť na hospodársku podporu Spolkovej republiky Nemecko poskytuje poradenské služby a informácie o ekonomike v zahraničí zahraničným podnikom, ktoré chcú rozšíriť svoju obchodnú činnosť na nemecký trh, a podporuje nemecké podniky, ktoré sa chcú uplatniť na zahraničných trhoch.

SNOPK ako lokálny zástupca spoločnosti Germany Trade & Invest podporuje slovenské firmy pri vstupe na nemecký trh.

Veľtrhy

SNOPK je oficiálnym zástupcom veľtrhov Berlín a Norimberg na Slovensku. Pre množstvo veľtrhov, usporadúvaných v týchto mestách, vykonáva komora akvizičnú činnosť medzi vystavovateľmi aj návštevníkmi zo slovenskej strany. Okrem toho organizuje v spolupráci s uvedenými veľtržnými spoločnosťami cesty na vybrané veľtrhy pre návštevníkov a novinárov a tlačové konferencie.

Messe Berlin

NürnbergMesse

Podpora hospodárstva Saska

SNOPK zastupuje záujmy spoločnosti na podporu hospodárstva spolkovej krajiny Sasko – Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) na Slovensku. Komora je kontaktným partnerom saských podnikov, ktoré chcú na Slovensku vybudovať obchodné vzťahy. Okrem toho organizuje v spolupráci so spoločnosťou WFS špecifické odvetvové projekty na Slovensku a v Sasku. Veľkú odozvu zaznamenáva pravidelne organizované Slovensko-saské ekonomické fórum, na ktorom podniky z oboch krajín rokujú o možnostiach spolupráce.

Kontakt

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

+421 2 2085 0620

+421 2 2085 0632

E-mail

Kontaktné osoby

Ako nás nájdete

Mapa príchodu