Služby pre vstup na trh

SNOPK Vás podporí pri nadväzovaní obchodných vztahov s nemeckými podnikmi.  Viac

Nemecké hospodárstvo

Následkom zvyšovania zamestnanosti a výšších reálnych miezd v Nemecku prispievala hlavne spotreba domácností k zvyšovaniu hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa expertov zaznamenalo nemecké hospodárstvo v roku 2015 nárast HDP od 1,5 do 1,8 %. V roku 2016 sa počíta s nárastom v podobnej výške. Avšak takzvané „šoky“, ako napr. rastúci príliv migrantov, by mohli mať negatívny vplyv na hospodárstvo.

Finančná politika Spolkovej vlády je expanzívne orientovaná a na časové 
obdobie 2016 do 2018 schválila investičný balík v hodnote 10 miliárd eur. 
Z dlhodobého hľadiska musí však byť zaistenie nemeckého hospodárstva 
zabezpečené. Jedným z problémov je spomalenie rastu produktivity. 
Úspešným protiopatrením by mala byť hlavne implementácia digitálnej 
transformácie na priemysel 4.0. 
 

Kvôli pokračujúcej nízkoúverovej politike Europskej centrálnej banky zostávajú úroky na všetky druhy úverov na mimoriadne nízkej úrovni. Predovšetkým malé priemyselné podniky majú vďaka reštriktívnemu schvaľovaniu úverov bankami väčšie finančné problémy.

Podľa expertov tvorí podiel spotreby domácností v 2015 a 2016 viac ako 50 % k rastu HDP. Týmto ostáva spotreba domácností najdôležitejším pilierom všeobecného hospodárskeho oživenia. Skutočnosť, ktorá bude vďaka nárastu hrubých miezd a platov naďalej posilnená (2015 a 2016, zakaždým 3,9 %-ný nárast). Pri pohľade na pracovný trh Spolkovej republiky budia pozornosť aj ďalšie pozitívne signály. Bolo v roku 2014 v Nemecku zamestnaných 42,6 miliónov ľudí, v roku 2016 by ich podľa prognózy malo byť 43 miliónov. Súčastne by mal pravdepodobne klesnúť aj podiel nezamestnaných z 6,7 % v roku 2014 na 6,3 % v roku 2016. Podľa vyjadrenia hospodárskych inštitúcií Spolkovej republiky sa v roku 2016 spotrebiteľské ceny zvýšia iba o 1,1 %. Všetky menované čísla poukazujú na to, že kúpna sila domácností bude v 2016 naďalej rásť.

Podľa názoru expertov na národné hospodárstvo sú vyhliadky pre maloobchod v dôsledku toho dobré. Reálne mzdy stúpajú, zamestnanosť je vysoká a inflácia nízka. Obraty pri tom dosahujú 469 milárd eur a týmto sú o 2 % nad tými z roku 2014.

Podľa prognóz Inštitútu pre svetové hospodárstvo Kiel (Institut für Weltwirtschaft - IfW) dôjde v rokoch 2016 a 2017 k výraznému rastu zahraničného obchodu Spolkovej republiky. Export sa zvýši o 6,8 % respektíve o 6,4 %. Základom toho je oživenie hospodárstva v Eurozóne ako aj naďalej mohutný nárast sadzieb v USA. Na základe pozitívnych vyhliadok v oblasti exportu, očakávaného nárastu domácej spotreby ako aj investícií do zbrojenia vychádzajú analytici v oblasti importu pre roky 2016 a 2017 z nárastu výdavkov vo výške 8,1 % respektíve 7,6 %.

Hospodárske údaje

Investment Guide (anglicky jazyk)

Prehľad odvetví

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Do  roku 2020 investuje nemecký automobilový priemysel do sieťou prepojeného automatického jazdenia pravdepodobne 16 až 18 mld. eur. Podľa Matthiasa Wissmanna, prezidenta Zväzu automobilového priemyslu (VDA)  bude do konca roka 2017 80% nových áut vybavených internetovým pripojením. V prvých deviatich mesiacoch roka 2015 stúpol v Nemecku počet prihlásení nových osobných vozidiel o 5,5% na 2,41 mil. ako aj počet prihlásených nákladných vozidiel o 1,6% na 0,19 mil. Produkcia stúpla o 2,1%  na 4,33 mil. osobných vozidiel, export vzrástol o 2,7%  na 3,35 mil. osobných vozidiel. Pre rok 2015 predpokladá VDA nárast produkcie o 2,0% . V roku 2014 bolo v Nemecku vyprodukovaných 5,6 mil. os. vozidiel (+3,0% ). Podľa Center for Automobile Management sa týmto mohol počet nových prihlásení zvýšiť o 4,5% na 3,2 mil. 

Strojárstvo

Zväz nemeckého strojárstva (VDMA) vychádza z toho, že nemecké strojárstvo a stavba zariadení uzavrie rok 2016 s nulovým nárastom ako tomu bolo aj v roku 2015 (2014: +1,1 % pri 199 mld. eur). Podľa prezidenta zväzu sa pri tom sektor pohybuje v prostredí, v ktorom po prvé politické krízy, oslabujúce trhy ako Čínska ľudová republika a pretrvávajúca debata ohľadom budúcnosti eura kalia investičné nálady. Po druhé pokračuje reindustrializácia v USA a pomaly doznieva pozastavenie investícií v EU. Využitie kapacity v rámci celého strojárskeho priemyslu činilo v júli ešte 84,8 % a nachádzalo sa týmto tesne pod dlhoročným priemerom v odvetví.

Elektrotechnický priemysel

Elektrotechnický priemysel

V októbri 2015 očakávalo ca. 67% nemeckých elektrofiriem, že sa situácia v obchode v nasledujúcich šiestich mesiacoch nezmení. Približne 19% vychádzalo zo zlepšenia vzťahov. Okrem toho sa podľa Centrálneho zväzu elektrotechnického a elektronického priemyslu (ZVEI) január/september 2015 o 6,3% zvýšil objem objednávok v porovnaní s obdobím spred roka; objednávky zo zahraničia sa zvýšili o 10,4%. Na druhej strane rástla cenovo očistená produkcia len z 0,6%. So 130,7 mld. eur v prvých deviatich mesiacoch 2015 prekonal obrat v odvetví ten spred roka o 3,7% . Poklesu domácich tržieb z 0,8% na 62,9 mld. eur oponoval nárast zahraničných tržieb zo 7,9% auf 67,8 mld. eur.

Chemický priemysel

Chemický priemysel

Pre rok 2015 počíta Zväz chemického priemyslu (VCI) s nárastom chemickej produkcie o 1,5%. Ceny chemikálií budú v ročnom priemere klesať predbežne o 2,5%. A obrat v odvetví by mohol stagnovať na ca. 191 mld. eur. Zatiaľ čo VCI na vnútrozemskom trhu očakáva mínus, v odbyte počíta s ľahkou expanziou. „Očividne sú podniky aj v tažkom celosvetovom hospodárskom prostredí schopné robiť obchody,“ toľko hovorca zväzu. Na druhej strane odvetvie na konci 3. kvartálu ani nevychádzalo zo žiadneho zlepšenia rámcových podmienok. V dôsleku toho budú výkyvy v oživení chemického priemyslu ešte nejaký ten čas trvať; nárast zostane nepatrný. Pozitívne signály prichádzajú z ďalších krajín EU.

Logistika

Logistika

Celkový nárast v oblasti prepravy stúpa medzi rokmi 2014 a 2017 o priemerne 0,4% ročne na ca. 4,2 mld. ton ročne, toľko zdroje Spolkového ministerstva pre dopravu a digitálnu infraštruktúru. Výkonnosť prepravy stúpa ročne o takmer 1% a to na 674,8 mld. tonokilometrov. Cezhraničná preprava tovaru rastie pritom podstatne silnejšie ako vnútroštátna preprava. Podľa indikátora logistiky pre 3. štrvťrok 2015 ohodnotili poskytovatelia služieb, obchod a priemysel hospodársku situáciu a vyhliadky na nasledujúcich 12 mesiacov o trochu menej optimisticky ako v predošlých kvartáloch. Vo všeobecnosti ostala nálada vo výrazne expanzívnom rozsahu, toľko zástupcovia Spolkového združenia logistiky (BVL). Spolok počíta s tým, že rok 2015 bude z hľadiska tržieb opäť rekordný (2014:235 mld. eur).

Stavebníctvo

Stavebníctvo

Pre nárast investícií v stavebnom priemysle hovorí medzi inými aj stav zákazok, tak hodnotia analisti z Inšitútu pre svetový priemysel (IfW v Kieli) situáciu v sektore. Osobitne expanduje súkromná výstavba domov 2015 o 3,0%; 2016 a 2017 sa rast zrýchli pravdepodobne na 3,5 resp. na 3,8 %. Stavebné aktivity vo verejnom sektore zaznamenávajú postupný nárast okrem iného na základe podporných programov pre obce a mestá a investičných iniciatív štátu. V tejto oblasti by mohol nárast činiť 3,0% (2016) a 3,5% (2017) – po stagnácii v roku 2015. Priemyselnú výstavbu bude v budúcnosti podnecovať ako vo všeobecnosti priaznivé prostredie pre investovanie firiem tak aj stále viac napäté produktívne kapacity. (2015: -2,0%; 2016: +1,3%; 2017: 2,4%).

Informačné a telekomunikačné odvetvie

Informačné a telekomunikačné odvetvie

Hnacím motorom rastu v ITK ostáva informačná technológia. Tu by mali tržby podľa odborného zväzu Bitkom v roku 2015 stúpnuť z 3,5% na 80,4 mld. eur. Oblať softvéru rastie pritom s 5,4% najsilnejšie – na 20,1 mld eur. Obchod s IT službami doteraz trvale rástol (medzi nimi poradenstvo a projekty); pre rok 2015 je možný nárast príjmov z 3,0% na 37,3 mld. eur. „Prekvapujúco pozitívne“ sa vyvinuli tržby  s IT- hardvérom (+2,8% na 23,0 mld eur). Plus 0,9% na trhu s telekomunikáciami (65,8 mld. eur) sa zakladá prevažne na rastúcom dopyte po prístrojoch a systémoch pre infraštruktúru. Pre 2016 očakáva Bitkom pre celý ITK- trh nárast o 1,5%.

Zdravotnícky sektor

Zdravotnícky sektor

Z pohľadu členov Spolkového zväzu pre medicínske technológie (BVMed) povedie zvýšenie množstva na základe demografických zmien a nových vyšetrovacích metód v roku 2015 v Nemecku k rastu tržieb o 4,3%. Celosvetovo rastú príjmy dokonca až o 6,8 %. Pri pohľade na rok 2016 očakáva iba 43% domácich firiem, proti tomu ale 62% zahraničných firiem priaznivú obchodnú/podnikateľkú situáciu. V porovnaní vzrástli domáce tržby v roku 2014 o 2,9% na 8,1 mld. eur; v zahraničí to bolo 17,1 mld. eur (+2,0%). Za najinovatívnejšie výskumné oblasti považujú firmy, združené v BVMed, kardiológiu, onkológiu, neurológiu, diagnostiku, ortopédiu a chirurgiu. Výrazný dopad na nemecké firmy by mohla mať pripravovaná vyhláška EU o medicínskych výrobkoch.

Sektor zelených technológií

Sektor zelených technológií

Vzhľadom na všeobecne priaznivé okolnosti sa v 2015 očakáva nárast predaja vykurovacích zariadení ca. 5% na 0,71 mil. kusov. Nižšie ceny vykurovacieho oleja zvýhodňujú dopyt po zariadeniach na báze oleja. Podľa Spolkového zväzu pre energetiu a vodné hospodárstvo (BDEW) má naďalej dobrý vplyv na odbyt aj to, že viac ako 70% vykurovacích zariadení už nezodpovedá technickým požiadavkám. Vo vodnom hospodárstve je podľa BDEW potrebné odstrániť zvyšky potravín, pesticídov a liekov. Výrobcovia odpadovej a recyklačnej techniky očakávajú  pre rok 2015 na 91% rovnaké alebo rastúce tržby. Nový recyklačný zákon má v konečnom dôsledku zvýšiť recyklačné kvóty.

Potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel

Tradičné stravovacie návyky sa vytrácajú, zaznelo na odbornej výstave Anuga 2015. Vďaka tomu sa stále výraznejšie mení aj dopyt po potravinách. Vo všeobecnosti vytvára stagnácia vnútorného trhu, výkyvy vo vývoze, vysoké výrobné náklady a prudká vnútorná konkurencia výrazný tlak na zisky a pracovné miesta, toľko Spolkové združenie nemeckého potravinárskeho priemyslu. V prvom polroku 2015 klesol predaj v nemeckom potravinárskom sektore oproti posudzovanému obdobiu 2014 o 4,4% na 81,9 mld eur. Na vnútrozemskom trhu poklesli tržby dokonca o 6,5%  a to na 55,8 mld. eur. Vyčíslené straty sa dajú odvodiť predovšetkým z klesajúcich predajných cien doma i v zahraničí.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme

Markus Halt
Zástupca konateľa, hovorca

+421 2 2085 0634
E-mail

Hospodárske údaje

Aktuálne makroprognózy