DSIHK Café

Začiatok:
23.03.2017 | 08:30
Koniec:
- 10:30
Miesto:
Bratislava, DSIHK

Kontakt

Stanislava Kypus
Phone: +421 2 2085 0625
Email: kypus(at)dsihk.sk

Exkluzívna výmena skúseností pre členov na tému "Neverbálna komunikácia – nástroj na svoj vlastný rozvoj”

Až 90 % komunikácie tvorí práve neverbálna komunikácia. Jej optimálne ovládanie je teda kľučové pri obchodných stretnutiach, poradách či prezentáciách. Pán Dušan Staňák, odborník v oblasti neverbálnej komunikácie a rozvoja osobnosti, Vám priblíži problematiku emočnej inteligencie, čo bude jednoznačný prínos pre Váš osobnostný i kariérny rast. Tešime sa na intenzivnu a živú diskusiu!

 

 

Podklady a prihlásenie

Pozvánka

Online - prihlásenie