DSIHK Café

Začiatok:
18.05.2017 | 08:30
Koniec:
- 10:30
Miesto:
Bratislava, DSIHK

Kontakt

Stanislava Kypus
Phone: +421 2 2085 0625
Email: kypus(at)dsihk.sk

Exkluzívna výmena skúseností pre členov na tému "Jednoduchšia elektronická komunikácia s verejnou správou" ”

V nadväznosti na posledné DSIHK Café, o právnej stránke povinnosti používať elektronické
schránky na komunikáciu s verejnou správou, Vám danú problematiku priblížia z praktickej
technickej perspektívy odborníci z firmy ANASOFT.

Podklady a prihlásenie

Pozvánka

Online - Prihlásenie