Duálne vzdelávanie vo zvolenskom regióne

Začiatok:
09.05.2017 | 16:00
Koniec:
- 17:30
Miesto:
Zvolen, Continental Automotive Systems Slovakia

Kontakt

Željka Šenkovič
Phone: +421 2 2085 0635
Email: senkovic(at)dsihk.sk

Okrúhly stôl k rámcovým podmienkam a prvým skúsenostiam

V čase stále väčšieho nedostatku odborných pracovníkov sa čoraz viac firiem rozhoduje vzdelávať mladých ľudí v systéme duálneho vzdelávania. Z nášho pohľadu je to veľmi dôležité rozhodnutie. Skúsenosti nám ukazujú, že vstup do "duálu" sa vydarí iba vtedy, keď vedenie podniku zdieľa angažovanosť a záväzok doviesť celý proces do úspešného konca.

Vzhľadom k tomu by sme Vás 9. mája 2017 radi osobne privítali pri okrúhlom stole vo Zvolene, ktorý bude zameraný na rámcové podmienky, faktory úspechu a prvé skúsenosti v rámci duálneho vzdelávania.

Pozvánka

Prihlášky prosíme zasielajte e-mailom.