LASYS meets Central Europe

Začiatok:
30.05.2017 | 09:00
Koniec:
- 21:00
Miesto:
Trnava, Hotel Holiday Inn

Kontakt

Katharina Getlik
Phone: +421 2 2085 0630
Email: getlik(at)dsihk.sk

Odborná konferencia a výstava o laserových technológiach

Priemysel je doslova chrbticou slovenského hospodárstva a nachádza sa vo fáze rozvoja. S tým kráča ruka v ruke aj rastúca potreba modernej laserovej techniky. Spoločne so SNOPK preto organizuje Messe Stuttgart v Trnave odbornú konferenciu so sprievodnou výstavou. V popredí sú laserové aplikácie tak pre automobilový priemysel, ako aj pre iné priemyselné odvetvia.

Podujatie spája poskytovateľov laserových výrobných systémov, špecifických laserových strojových subsystémov, komponentov, postupov a priemyselných používateľov. Svojím bilaterálnym charakterom nad rámec jedného odvetvia vytvára ideálnu platformu na vzájomné prepájanie a nadväzovanie kontaktov.

Program a prihlásenie