Odborné vzdelávanie 4.0

Začiatok:
08.06.2017 | 09:30
Koniec:
- 15:30
Miesto:
Bratislava, Hotel Lindner

Kontakt

Katarína Pauerová
Phone: +421 2 2085 0636
Email: pauerova(at)dsihk.sk

Odborná konferencia zameraná na nové požiadavky na kvalifikovanú pracovnú silu v digitálnom svete

Digitalizácia priemyslu a služieb od základov zmení postupy a obsahy pracovného sveta. Požiadavky na kvalifikovanú pracovnú silu sa menia čoraz rýchlejšie. Početné výrobné prevádzky na Slovensku sú už dnes súčasťou týchto zmien. Tento trend sa v najbližších rokoch ešte rozšíri. Ako by mohli vyzerať koncepty pre slovenský systém odborného vzdelávania, ktoré by vedeli sledovať dynamiku týchto trendov?

O týchto a ďalších kľúčových otázkach budeme diskutovať so zástupcami politiky, odborníkmi a vizionármi. Táto konferencia by mala byť viditeľným prínosom rozvinúť túto nevyhnutnú diskusiu aj s reflexiou na aktuálny vývoj v tejto oblasti v Nemecku.

Konferencia je oranizovaná za podpory nemeckého Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu.

Podklady a prihlásenie


Pozvánka

Program

Online prihlásenie