VIA FORUM 2017

Začiatok:
25.09.2017 | 08:30
Koniec:
26.09.2017 - 17:00
Miesto:
Košice, Hotel Yasmin

Slovensko-nemecké podnikateľské fórum

SNOPK ako Partner podujatia Vás pozýva na druhý ročník VIA FORUM. Fórum je organizované Východoslovenskou investičnou agentúrou (VIA), ktorá sa zameriava na pomoc rozvoja regiónu východného Slovenska v celom spektre aktivít s dôrazom na jeho aktuálnu prezentáciu potenciálnym investorom.

VIA FORUM 2017 bude tentokrát zamerané nielen na investičné potenciály regiónu východného Slovenska, úspechy nemeckých investícií a kongresovú turistiku, ale aj na témy z oblasti energetiky a elektrickej mobility.