Právo a dane

Zákonník práce v nemeckom jazyku

Nemecký preklad slovenského zákonníka práce, ktorý SNOPK prvýkrát vydala v roku 2010, je medzičasom k dispozícii v prepracovanom znení. Publikácia na 110 stranách podáva aktuálny právny stav zamestnaneckých pomerov na Slovensku.


Stav: 1. marec 2015
Autor: bnt - Rechtsanwälte
Jazyk: nemčina
Rozsah: 110 strán (pdf)
Cena: 39,00 eur (plus DPH)

Ukážka

Zdaňovanie vyslaných pracovníkov do SR

Kompaktný daňový poradca od spoločnosti Leitner+ Leitner, adresovaný predovšetkým nemecky hovoriacim pracovníkom pôsobiacim na Slovensku na základe vyslania.

Vydanie: 2016/17
Autor: Leitner+Leitner
Jazyk: nemčina
Rozsah: 33 strán (A5)
Cena: 10 eur (plus DPH a poštovné)

Účtovná uzávierka obchodných spoločností v SR

Publikácia, ktorá je dostupná v nemeckej a slovenskej verzii, sa zameriava na účtovníctvo a na ročnú uzávierku obchodných spoločností a obšírne popisuje aktuálne obchodno-právne účtovné predpisy. Keďže účtovníctvo podliehalo na Slovensku za posledných 20 rokov zásadným zmenám, je publikácia od spoločnosti KPMG Slovensko nevyhnutnou, vysoko aktuálnou príručkou pre oblasť účtovníctva. Okrem toho v prílohe môžete nájsť všetky relevantné zákony zo slovenského obchodného práva ako aj opatrenia ministerstva financií k jednotlivým bodom systému podvojného účtovníctva.

Stav: 1. január 2013
Autor: Richard Farkaš, KPMG Slovensko
Jazyk: slovenčina/nemčina
Rozsah: 780 strán.

Cena: 200 eur (plus DPH a poštovné)

Ukážka

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme

Markus Halt
Zástupca konateľa, hovorca

+421 2 2085 0634
E-mail

Objednávka publikácií

Online objednávka