Váš partner pri hľadaní spolupráce

  • Najdôležitejšou úlohou Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) je podpora obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom. Komora je prvým kontaktným miestom pre firmy.
  • SNOPK podporuje slovenské firmy pri ich vstupe na nemecký trh. Poskytuje informácie o trhu, hľadá obchodných partnerov, radí návštevníkom a vystavovateľom veľtrhov a informuje v právnych otázkach.