Informácie o trhu

Iba s dôkladnými poznatkami o cieľovom trhu môže byť angažovanie slovenských firiem v Nemecku úspešné. SNOPK poskytuje všetky dôležité informácie, ktoré záujemcovia o nemecký trh potrebujú.

Naša ponuka siaha od všeobecných makroekonomických údajov až po odvetvovo a produktovo zamerané trhové štúdie.

Profil trhu

Profil trhu Vám dá odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa Nemecka. Informuje o základných hospodárskych a právnych podmienkach. SNOPK Vám ponúka aj porovnanie trhových profilov viacerých krajín. Povedzte nám Vaše cieľové krajiny a my Vám zostavíme informácie prostredníctvom našej celosvetovej siete.

Trhová štúdia

Chcete vstúpiť na nemecký trh a potrebujete k tomu podrobné informácie o regionálnych charakteristikách: potenciáli trhu, analýze konkurencie, prípadne o možných obchodných partneroch?

Vypracujeme pre Vás podrobnú trhovú štúdiu podľa Vašich požiadaviek. Na ich základe vieme lepšie odhadnúť existujúci potenciál a usmerniť Vás pri uskutočnení podnikateľského zámeru prispôsobením špecifickým miestnym podmienkam.    

Obsah:

  • Prieskum relevantných segmentov trhu a umiestnenie Vašej firmy
  • Analýza konkurencie
  • Identifikácia potenciálnych zákazníkov
  • Základný právny rámec
  • Identifikácia dôležitých úradov, zväzov a inštitúcií
  • Výber vhodných odborných zväzov, odborných časopisov a veľtrhov v Nemecku
  • Hodnotenie šancí na nemeckom trhu

Postup pri vypracovaní štúdie samozrejme prispôsobíme Vašim konkrétnym požiadavkám.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme

Katharina Getlik
Vedúca oddelenia
trhové a právne poradenstvo

+421 2 2085 0630

E-Mail