Projekty pre podporu exportu

Nemecké spolkové ministerstvá podporujú proexportné aktivity nemeckých firiem prostredníctvom širokej škály nástrojov pre podporu zahraničného obchodu. Zahraničné obchodné komory sú jednou z inštitúcii, ktoré tieto nástroje realizujú. 


V rámci viacerých spolkových exportných iniciatív zrealizovala SNOPK od roku 2006 viac ako 40 projektov pomáhajúcich nemeckým firmám pri vstup na slovenský trh.

Exportné iniciatívy

Nemecké spolkové ministerstvá poskytujú proexportnú pomoc v rámci nasledovných exportných iniciatív:


Obnoviteľné zdroje energie
Energetická efektívnosť 
Potravinárstvo
Podpora pri vstupe na trh

Nástroje podpory

Firmy môžu v rámci exportných iniciatív využiť nasledujúce nástroje:

  • Konferencie a obchodné cesty na Slovensko
  • Informačné cesty pre slovenské delegácie do Nemecka
  • Spoločné stánky nemeckých firiem na slovenských veľtrhoch 
  • Internetové portály a newslettere jednotlivých iniciatív

Realizované projekty

Prehľad projektov realizovaných v rokoch 2012-2016

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme

Željka Šenkovič
Vedúca oddelenia projektov
a odborného vzdelávania

+421 2 2085 0635

E-mail

Eva Holubek
Projekty Energie & životné prostredie

+421 2 2085 0622

E-Mail