Odborné a ďalšie vzdelávanie

Prostredníctvom viacerých aktivít ponúka SNOPK firmám na Slovensku pomocnú ruku pri kvalifikácii vhodných pracovných síl.

Podpora projektov duálneho vzdelávania

Od roku 2013 sprevádza SNOPK viaceré podniky na Slovensku pri zavádzaní duálneho vzdelávania. Pre zabezpečenie kvality odborného vzdelávania v týchto projektoch hrajú hlavnú úlohu rokmi overené štandardy kvality nemeckého systému odborného vzdelávania.

Ďalšie informácie k duálnemu vzdelávaniu

Vzdelávanie inštruktorov

Úspech zavedenia systému duálneho vzdelávania stojí a padá na pripravenosti firiem vysporiadať sa s úlohou odbornej prípravy mladých ľudí na ich budúce povolanie. Kľúčovú rolu v procese budú zohrávať inštruktori a ich odborná pripravenosť.

Ďalšie informácie k vzdelávaniu inštruktorov

Výbor pre odborné vzdelávanie

Výbor je grémiom SNOPK, v rámci ktorej majú konatelia členských firiem a vedúci personálni pracovníci snahu presadiť lepšie rámcové podmienky pre odborné vzdelávanie na Slovensku.

Ďalšie informácie k výboru

European EnergyManager EUREM

V apríli 2015 štartoval prvý ročník kurzu Manažér pre energetiku - European EnergyManager, ktorý organizuje SNOPK. Cieľom tohto kurzu je efektívnejšie využívanie energie a dosiahnutie konkrétnych úspor v podnikoch.

Viac informácií o kurze EUREM

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme.

Željka Šenkovič
Vedúca oddelenia projektov
a odborného vzdelávania

+421 2 2085 0635

E-mail