Zabezpečenie kvality duálneho vzdelávania

Chýba Vám v podniku kvalifikovaná pracovná sila? Vyučte kvalifikovaný pracovný dorast priamo v podniku! Pomôžeme Vám to realizovať v súlade so štandardami nemeckého duálneho systému.

Naša ponuka v rámci prípravy a realizácie odborného vzdelávania zahŕňa:

 • Ujasnenie potrieb podniku a výber vhodného povolania pre vzdelávanie
 • Zostavenie rámcového učebného plánu ako pre podnik tak aj pre školu v súlade s požiadavkami slovenských aj nemeckých rámcových osnov
 • Nájdenie pre spoluprácu vhodnej strednej odbornej školy
 • Poradenstvo pri plánovaní nákladov a možnostiach financovania 
 • Akvizícia žiakov
 • Príprava vzdelávania v podniku
 • Vzdelávanie podnikových inštruktorov
 • Monitorovanie priebehu odborného vzdelávania, stály kontakt so školou a so vzdelávajúcim podnikom
 • Príprava a organizácia skúšok podľa nemeckého modelu
 • Vystavenie bilaterálneho slovensko-nemeckých certifikátov 

Úžitok pre Váš podnik

 • Dlhodobé zabezpečenie kvalifikovaných pracovných síl
 • Na mieru šitá kvalifikácia podľa nemeckých štandardov
 • Zníženie nákladov na zaučenie nových zamestnancov
 • Produktívna práca žiaka v podniku už počas vzdelávania
 • Zvýšenie motivácie a lojality budúcich zamestnancov k podniku
 • Bilaterálny certifikát (SR - Nemecko)

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme.

Željka Šenkovič
Vedúca oddelenia projektov
a odborného vzdelávania

+421 2 2085 0635

E-mail

Mária Kupcová
Odborné vzdelávanie
Vzdelávanie inštruktorov

+421 2 2085 0624

E-Mail