DUALpro - značka kvality duálneho vzdelávania

SNOPK Vás podporí pri vstupe do duálneho vzdelávania a pri kvalifikácii Vašich budúcich odborníkov. Etablujte sa na regionálnom trhu práce ako atraktívny zamestnávateľ ponúkajúci vysokvalitné odborné vzdelávanie.

SNOPK pod značkou kvality DUALpro zaručuje kvalitatívne vysoko hodnotné, moderné a na potreby trhu orientované duálne odborné vzdelávanie v súlade s nemeckými štandardami kvality. DUALpro nadväzuje na aktivity doznievajúcej kampane fit4future.

Štandardy kvality DUALpro:

  • účasť v slovenskom systéme duálneho vzdelávania,
  • organizácia vzdelávania podľa účebných plánov nemeckých povolaní prispôsobených slovenským vzorovým učebným plánom a osnovám, 
  • vzdelávanie inštruktorov a absolvovanie záverečnej skúšky v súlade s nemeckou vyhláškou AEVO (získanie slovenského aj nemeckého certifikátu pre inštruktorov v duálnom systéme),
  • pravidelná výmena poznatkov a skúseností medzi inštruktormi (ďalšie vzdelávanie),
  • organizácia nezávislých záverečných skúšok podľa jednotných nemeckých predloh prispôsobených slovenským učebným plánom (skúšky sú zamerané na kompetencie pracovnej spôsobilosti pre dané povolanie a na schopnosti riešiť problémy),
  • udelenie nemeckého certifikátu odbornej spôsobilosti.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme.

Katarína Pauerová
Odborné vzdelávanie

Tel.: +421 2 2085 0636
E-mail

Viac o aktivitách DUALpro?
Navštívte nás na Facebook-u.