Naše referencie

EUREM považujem za jedinečný kurz pre manažéra zodpovedného za riadenie nákladov na energie. Dal mi prehľad v oblasti energetickej efektívnosti a rozhodne prispeje k môjmu lepšiemu rozhodovaniu pri projektoch energetických riešení. Získal som znalosti pre optimalizáciu potreby aj spotreby energií, čo firme ušetrí náklady a prispeje k ochrane životného prostredia.

Ivan MARTINKA
Veolia Energia Slovensko, a.s.

Takýto kurz s medzinárodným pozadím je na Slovensku niečo nové. Získal som nové pohľady na oblasti energetiky, s ktorými som v kontakte a ktoré sú aplikovateľné v našej firme. Zaujímavé boli aj praktické prezentácie, výrazne kurz oživili.

Jaroslav Merc 
U.S. Steel Košice, s.r.o.

S obsahom kurzu a úrovňou prednášajúcich som bol veľmi spokojný. Na kurzoch bola veľmi dobre prepojená akademická a praktická rovina. Ukážky v laboratóriách, konkrétne riešenia z praxe a odborný výklad, podaný odborne a presne. Vďaka získaným podkladom sú informácie aj po skončení kurzu stále po ruke.

Marek Boskovič
ENGIE Services a.s.

Manažér pre energetiku (European EnergyManager)

EUREM je medzinárodne uznávaný kurz ďalšieho vzdelávania, ktorého cieľom je zvýšiť kvalifikáciu technických expertov v oblasti energetickej efektívnosti. Program EUREM prebieha v 30 krajinách a zahrňuje takmer všetky relevantné energetické témy, ktoré sa vyskytujú v podnikoch.

3. ročník kurzu Manažér pre energetiku

SNOPK štartuje od marca 2017 tretí ročník kurzu Manažér pre energetiku - European EnergyManager. Kurz pozostávajúci zo 6 vyučovacích blokov a vypracovania projektovej práce, bude ukončený písomnou skúškou a obhajobou projektu v októbri 2017.

Účastníci

Cieľovou skupinou sú podniky, ktoré chcú odhaliť rezervy v oblasti úspor energií a zvýšiť kvalifikáciu vedúcich pracovníkov v oblasti energetiky a managementu.

Kurz je určený ako pre technických riaditeľov, vedúcich výroby, podnikových energetikov, poradcov v oblasti energetiky, technikov a procesných inžinierov, tak aj pre stavebných inžinierov, architektov, ekonomických poradcov a ďalších.

Maximálny počet účastníkov v kurze je 20 osôb.

Štruktúra kurzu

  1. Teoretická výučba a konkrétne príklady výpočtov (144 vyučovacích hodín) 
  2. Samoštúdium, vypracovanie zadaných úloh, individuálne konzultácie s prednášajúcimi expertami (86 vyučovacích hodín) 
  3. Vypracovanie záverečnej práce, ktorej téma sa musí vzťahovať k problematike úspor energie podniku, ktorý svojho zamestnanca do kurzu vyslal

Miesto konania

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava

Cena kurzu


2 200 EUR
(+ DPH)
Výhodnejšie podmienky pre členské firmy a firmy s viacerými účastníkmi.

V cene kurzu sú ďalej zahrnuté:

  • kompletné študijné materiály v slovenčine
  • individuálne konzultácie počas prípravy záverečnej práce
  • občerstvenie a obedy počas výučby a skúšok

Referencie

Air Consulting, GGE, Ecco Slovakia, Elgas, Energetika Sereď, Engie, Evonik Fermas, Chemosvit Folie, Kosit, Leoni Slovakia, LKW Komponenten, Lidl, Menert-Therm, Niko Invest, Považská cementáreň, Rajo, Rasko Energy, Scheidt & Bachmann Slovensko, Slovnaft, Spravbytkomfort, Tower Automotive, Twice, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze, Vaillant Industrial Slovakia, Veolia Energia Slovensko, Webasto-Edscha

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme.

Eva Holubek
Projekty Energie & životné prostredie

+421 2 2085 0622

E-Mail

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Odborný garant kurzu

E-mail


Kurz je organizovaný
s podporou firmy: