Informácie a výzvy

Výzva na podávanie prihlášok - „Poradenstvo a odborná činnosť v oblasti zlepšovania prepojenia vzdelávania s praxou"

Vhodných kandidátov žiadame o predloženie prihlášky pre účasť na výbere expertov v oblasti „Poradenstvo a odborná činnosť v oblasti zlepšovania prepojenia vzdelávania s praxou – príprava a implementácia nového Dunajského modelu vysokoškolského vzdelávania relevantného pre pracovný trh“  (ďalej len „Zákazka“).

Prihlášku je potrebné doručiť:

najneskôr do dňa 11.08.2017, 12:00 hod. na e-mailovú adresu: placha(at)dsihk.sk

Prihlášky doručené až po uplynutí vyššie uvedenej lehoty (5 pracovných dní) nebudú zohľadnené pri výbere úspešného uchádzača.

Výzva

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Kreatívne, technické, produkčné a post-produkčné služby“


Vhodných kandidátov žiadame o predloženie cenovej ponuky na zákazku „Kreatívne, technické, produkčné a post-produkčné služby“.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť:

najneskôr do dňa 09.08.2017, 12:00 hod. na e-mailovú adresu: placha(at)dsihk.sk

Ponuky doručené až po uplynutí vyššie uvedenej lehoty (5 pracovných dní) nebudú zohľadnené pri výbere úspešného uchádzača.

Výzva

Príloha 

Kurz pre majstrov vo výrobe

SNOPK pripravuje kurz ďalšieho vzdelávania pre majstrov v priemyselnej výrobe. V rámci toho hľadáme skúsených trénerov pre oblasti:

Soft skills pre priemyselné podniky

Moderné výrobné procesy v priemysle

Kontakt:
Eva Holubek
Tel.: +421 2 2085 0622