Projekt VETnet - export odborného vzdelávania

Cieľom projektu VETnet, financovaného Spolkovým ministerstvom vzdelávania a výskumu (BMBF), je implementácia prkvov duálneho systému odborného vzdelávania v 11 krajinách sveta. Jednou z nich je aj Slovensko.

O projekte

Okrem podpory existujúcej medzinárodnej spolupráce Spolkovej vlády, slúži projekt VETnet aj ako podpora SNOPK na vybudovanie jej aktivít a služieb v oblasti odborného vzdelávania.

Strednodobým cieľom projektu je na Slovensku etablovať prvky duálneho odborného vzdelávania, ktoré pomôžu systému odborného vzdelávania a prípravy v krajine zabezpečiť vyššiu uplatniteľnosť a tým aj zamestnanosť absolventov.

Pozadie projektu

Mnohé krajiny trpia vysokou nezamestnanosťou mladých - je to problém, ktorý sa pod vplyvom finančnej a hospodárskej krízy ešte vyostril. Pre porovnanie v Nemecku je nezamestnanosť nízka a za to nesie zásluhu predovšetkým duálny systém odborného vzdelávania a jeho zameranie na požiadavky trhu práce.

Záujem iných krajín o nemecký systém odborného vzdelávania je z tohto dôvodu pochopiteľne veľký a neustále sa zintenzívňuje. Otázka "exportu odborného vzdelávania" ako politicky, tak aj hospodársky, zaujíma čoraz dôležitejšiu úlohu.

Nemecká spolková vláda spolupracuje na tomto poli s viacerými krajinami. Prostredníctvom projektu VETnet (okrem iných) chce túto spoluprácu podporiť konkrétnymi opatreniami.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme.

Željka Šenkovič
Vedúca oddelenia projektov
a odborného vzdelávania

+421 2 2085 0635

E-mail