Viac o aktivitách DUALpro?
Navštívte nás na Facebook-u.

Výbor pre odborné vzdelávanie

Zameranie

Odborní personalisti zúčastnených členských firiem chcú pripraviť konkrétne návrhy pre reformu slovenského systému odborného vzdelávania. Cieľom je pritom aj zvýšenie atraktivity technického vzdelávania, zlepšenie teoretickej prípravy a podstatne silnejšia orientácia na podnikovú prax.

Zloženie výboru

Výbor pre odborné vzdelávanie je od mája 2012 stálym grémiom SNOPK, v ktorom sa stretávajú konatelia a vedúci personalisti predovšetkým priemyselných firiem, s cieľom zasadzovania sa za lepšie podmienky pre odborné vzdelávanie na Slovensku.

Predsedom výboru je pán Juraj Vodička z firmy Gabor.

Chcete sa pridať?

Neváhajte nás osloviť.

Željka Šenkovič
Vedúca oddelenia projektov
a odborného vzdelávania

+421 2 2085 0635

E-mail