Hodnotiaci dotazník

„Energetická efektívnosť a automatizácia v priemysle“ - Slovensko-nemecká konferencia

4. december 2018

Hodnotiaci dotazník vyplnený naším klientom nám pomôže zlepšiť úroveň služieb, ktoré poskytujeme. Prosíme Vás o vyjadrenie, ako ste spokojný s prípravou a realizáciou podujatia.

Lädt!

1. Splnili sa Vaše očakávania ohľadne získania nových poznatkov a kontaktov?

2. Ako by ste ohodnotili servis?

  veľmi dobrý dobrý uspokojujúci dostatočný nedostatočný
Výber prezentovaných firiem
Organizácia akcie
Priestory
Prínos pre firmu

3. Poznámky a kritika:

Meno/Firma (nie je to povinný údaj):