Členstvo

SNOPK predstavuje fórum pre nemecké a slovenské firmy. Zastupuje záujmy viac ako 440 členských firiem, ktoré na Slovensku zamestnávajú 122 000 zamestnancov a vytvárajú spolu obrat v hodnote 27 miliárd eur.