Pracovná skupina Doprava a logistika

Zameranie

Základom pre prácu tejto pracovnej skupiny sú tézy, ktoré boli vypracované v rámci jej zasadnutí. Cieľom je vstúpiť s týmito tézami do dialógu so zástupcami slovenskej vlády a relevantných inštitúcií. Pracovná skupina je otvorená. Každá členská firma, ktorej sa dotýka ďalší rozvoj infraštruktúry na Slovensku, je vítaná svoje podnety prezentovať v rámci pracovnej skupiny.

Zloženie pracovnej skupiny

Pracovná skupina Doprava & logistika je od mája 2011 stálym grémiom SNOPK, v ktorom sa odborníci z oblasti priemyslu a logistiky zasadzujú za rýchlejší rozvoj infraštruktúry na Slovensku.

Predsedom pracovnej skupiny je pán John Bölts z firmy a. hartrodt.