Pracovná skupina Právo a dane

Zameranie

Členovia pracovnej skupiny si za cieľ stanovili zamerať sa na aktuálne, pre podniky relevantné návrhy zákonov a na vypracovanie precíznych stanovísk k nim. Cieľom je aj otvorený dialóg so zástupcami vlády.

Zloženie pracovnej skupiny

Pracovná skupina Právo & dane je od septembra 2013 stálym grémiom SNOPK, v ktorom sa odborníci z oblasti práva a daní, ako aj zástupcov z podnikovej praxe zaoberajú právnymi a daňovými rámcovými podmienkami na Slovensku.

Predsedkyňou pracovnej skupiny je za právnu oblasť pani Margareta Sovová z advokátskej kancelárie bnt-attorneys-at-law. Pre oblasť daní je ňou pani Renata Blahová z BMB Leitner.