Staňte sa členom

© Shutterstock/Brian A Jackson

Od svojho založenia sa rozhodlo viac ako 400 spoločností pre členstvo v Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore. SNOPK je ideálnou platformou pre členov na budovanie a udržiavanie priamych kontaktov s obchodnými partnermi a poskytuje im možnosť stretnúť sa s dôležitými osobnosťami verejného života. Okrem toho SNOPK ponúka svojim členom širokú škálu služieb pre ich obchodné aktivity.

Takto sa stanete členom SNOPK

Aby ste sa mohli stať členom SNOPK, vyplňte jednoducho žiadosť o členstvo, ktorá je k dispozícii online alebo ako pdf-dokument.

Žiadosť o členstvo online 

Žiadosť o členstvo v pdf

Po schválení a spracovaní Vašej žiadosti dostanete od nás potvrdenie o prijatí za člena a po uhradení poplatku za členstvo môžete užívať všetky členské výhody.

5 dobrých dôvodov prečo sa stať členom SNOPK

Networking a výmena skúseností

Na podujatiach SNOPK majú členovia možnosť nadviazať a budovať kontakty medzi sebou navzájom, s obchodnými partnermi, potenciálnymi zákazníkmi a s predstaviteľmi verejného života. Členovia majú prostredníctvom podujatí a publikácií priamy prístup k praktickej výmene skúseností v rámci slovensko-nemeckého hospodárstva.

Nové obchodné príležitosti

Pri žiadostiach o sprostredkovanie obchodných partnerov na Slovensku, ako aj v Nemecku, prednostne odporúčame naše členské firmy. Členovia majú takisto možnosť zúčastniť sa na všetkých kooperačných podujatiach SNOPK.

Odborné informácie a profesionálne služby

Členovia majú k dispozícii kompletnú ponuku informácií, podujatí, poradenstva a služieb SNOPK za zvýhodnených podmienok.

Zastupovanie záujmov členských firiem

Členovia profitujú z blízkych kontaktov SNOPK s predstaviteľmi politického života a verejnej správy. SNOPK prijíma podnety zo strany členských firiem a zastupuje ich vo verejnej diskusii. SNOPK kontinuálne vypracúva návrhy na zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku.

Prezentácia Vašej spoločnosti

Ako člen máte možnosť inzerovať v Newslettri SNOPK za zvýhodnených podmienok a propagovať Vaše aktivity cez sociálne siete SNOPK.