Nemecký trh

Nemecko je magnetom pre zahraničné firmy. Aj pre firmy zo Slovenska, ktoré chcú medzinárodne expandovať, ponúka tento trh veľké príležitosti.