Exportná iniciatíva Energia

© Shutterstock/Romolo Tavani

Exportná iniciatíva Energia, ktorá sa realizuje pod záštitou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky, podporuje poskytovateľov energetických riešení šetrných ku klíme pri vstupe na zahraničné trhy. Dôraz je kladený na obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť a inteligentné siete.

O exportnej iniciatíve

Exportná iniciatíva Energia vznikla v decembri 2015 z exportných iniciatív Energetická efektívnosť a Obnoviteľné zdroje energie Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky. Exportná iniciatíva sa prezentuje pod zastrešujúcou značkou „Mittelstand Global – Exportinitiative Energie“ s cieľom posilniť export malých a stredných podnikov.

Viac o iniciatíve

SNOPK ako partner

SNOPK sa v rámci tejto iniciatívy už od roku 2005 zameriava na realizáciu projektov na Slovensku. S podporou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky ponúka AHK-obchodné cesty na Slovensko, prostredníctvom ktorých majú malé a stredné podniky možnosť získať na Slovensku potrebné kontakty a obchodných partnerov. Podporujeme, sprevádzame, sprostredkúvame kontakty a hľadáme vhodných obchodných partnerov na slovenskom trhu.

Nadväzovanie obchodných kontaktov

Konferencie a obchodné cesty na Slovensko poskytujú platformu na nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a nemeckými firmami a odborníkmi.

  • Na jednodňovej odbornej konferencii so zástupcami hospodárstva, asociácií, verejnej správy a politiky sa prezentuje aktuálny vývoj a trendy v oboch krajinách, ako aj najnovšie technológie z Nemecka.
  • V nasledujúcich dňoch vedú zástupcovia nemeckých spoločností rozhovory s potenciálnymi obchodnými partermi a zákazníkmi zo Slovenska, ktoré SNOPK individuálne organizuje a sprevádza.

Informačné cesty pre slovenské delegácie do Nemecka – umožňujú zástupcom slovenských spoločností informovať sa priamo na mieste o nemeckých technológiách a know-how a nadviazať kontakty s nemeckými podnikmi.