Informácie o Nemecku

© Shutterstock/TTstudio

Spolková republika Nemecko patrí so svojimi 83 mil. obyvateľov k najväčším a najľudnatejším štátom EÚ. Zároveň predstavuje najväčší odbytový trh v rámci EÚ a taktiež pre Slovenskú republiku je významným exportným trhom. Hlavnými ťahúňmi nemeckej ekonomiky sú automobilový priemysel a strojárstvo, rovnako ako sektor informačných a komunikačných technológií a chemický priemysel.

Aktuálny vývoj ekonomiky

Nemecké hospodárstvo pokračuje v roku 2019 v raste, ktorý sa v roku 2020 pravdepodobne ešte posilní. Zamestnanosť stúpa, vyššie reálne mzdy posilňujú dopyt po spotrebných tovaroch. Konzum a rastúca kúpna sila patria k najdôležitejším impulzom hospodárskeho rastu. Vďaka dobrej svetovej konjunktúre došlo k oživeniu exportu. Strednodobé vyhliadky rastu nemeckého exportu sú celkovo dobré. Hrubý domáci produkt (HDP) by mal v tomto roku narásť na 0,9 % a v roku 2020 je predpokladaný nárast na 1,8 %.

Prognóza vývoja hospodárstva z júla 2018 (GTAI)

Investment Guide (GTAI)

Hospodárske údaje

Prehľad odvetví

V prieskume konjunktúry z mája 2017 hodnotia nemecké spoločnosti hospodársku situáciu ako najlepšiu za posledné roky. Index hospodárskej klímy stúpol na 113 bodov, čo predstavuje najvyššiu nameranú hodnotu od roku 1991. V spracovateľskom priemysle stúpol index ekonomickej situácie na najvyššiu úroveň od roku 2011. O oživení dopytu informujú v prieskume aj výrobcovia investičných celkov.

Automobilový priemysel (GTAI)

Chemický priemysel (GTAI)

Elektrotechnický priemysel (GTAI)

Environmentálne technológie (GTAI)

Informačné a telekomunikačné technológie (GTAI)

Logistické služby (GTAI) 

Strojárstvo (GTAI)

Veľtrhy

Nemecko je svetovým lídrom v oblasti organizácie odborných veľtrhov s najširšou medzinárodnou účasťou vystavovateľov a návštevníkov. Každoročne sa tu uskutoční 150-160 medzinárodných veľtrhov a výstav, na ktorých sa prezentuje cca 170 000 vystavovateľov a veľtrhy navštívi cca 10 miliónov návštevníkov.

Prehľad vybraných veľtrhov v Nemecku