O SNOPK

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) bola založená v júni 2005 ako 57. nemecká zahraničná obchodná komora. SNOPK podporuje hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom.

Funkcie SNOPK

  • poskytovateľ služieb pre spoločnosti z oboch krajín
  • členská organizácia
  • oficiálne zastúpenie nemeckého hospodárstva na Slovensku

Celosvetové prepojenie

  • SNOPK je súčasťou silnej siete viac ako 140 zahraničných zastúpení nemeckého hospodárstva vo vyše 90 krajinách sveta
  • má úzke prepojenie na sieť obchodných a priemyselných komôr v Nemecku

450 členských firiem

Silná sieť

Dôvera vyše 440 členských firiem z nás robí najväčšie bilaterálne hospodárske združenie na Slovensku. Medzi našimi členmi sú priemyselné podniky, poskytovatelia služieb, ako aj obchodné firmy z obidvoch krajín z takmer všetkých odvetví hospodárstva. Členovia profitujú nielen zo siete kontaktov SNOPK, ale majú možnosť pravidelne získavať dôležité informácie o trhu a majú zvýhodnené podmienky pri využití vybraných služieb SNOPK.

Viac informácií

Predstavenstvo

Predstavenstvo SNOPK

Predstavenstvo podporuje úlohy komory, dbá na dodržiavanie cieľa, schvaľuje smernice pre vedenie komory a chráni záujmy jej členov. Pri konaní dodržiava rozhodnutia valného zhromaždenia a dohody s DIHK.

Členovia predstavenstva

Oficiálne zastúpenia

Oficiálne zastúpenie

SNOPK na Slovensku zastupuje viaceré nemecké hospodárske organizácie. V záujme firiem z oboch krajín sa zameriava predovšetkým na oblasť podpory investícií a zastupovanie veľtržných spoločností.

Prehľad zastúpení

Stáže pre študentov

Stáž v SNOPK

SNOPK celoročne hľadá angažovaných praktikantov. Študentom ponúkame 3-6 mesačné stáže s rozmanitým obsahom práce na oddeleniach trhového poradenstva, projektov, odborného vzdelávania a veľtrhov. Prostredníctvom stáže študenti získajú prvé pracovné skúsenosti priamo v centre diania slovensko-nemeckých obchodných vzťahov.

Ďalšie informácie

Náš tím

Tím SNOPK

SNOPK je miestom prvého kontaktu a poskytovateľom širokej palety služieb ako na Slovensku, tak aj v Nemecku. 17 zamestnancov SNOPK Vás podporí pri otázkach týkajúcich sa nemeckého alebo slovenského trhu, v oblasti právneho a daňového poradenstva, ako aj pri získavaní a vzdelávaní personálu. Či ide o trhové štúdie, adresové rešerše alebo základné právne rady: SNOPK ponúka rozsiahly servis a stará sa o Vaše kontakty s potenciálnymi obchodnými partnermi a zákazníkmi.

Vaše kontaktné osoby