Tím SNOPK

Vedenie

Peter Kompalla

Výkonný člen predstavenstva

+421 2 2085 0620

Napísať e-mail

Markus Halt

Zástupca konateľa
Hovorca

+421 2 2085 0634

Napísať e-mail

Odborné vzdelávanie

Eva Holúbek

Vedúca oddelenia odborného vzdelávania

+421 2 2085 0622

Napísať e-mail

Mária Rakovská

Odborné vzdelávanie
Vzdelávanie inštruktorov

+421 2 2085 0624

Napísať e-mail

Katarína Pauerová

Ďalšie vzdelávanie
Odborné vzdelávanie

+421 2 2085 0636

Napísať e-mail

Iveta Hrkeľová

Odborné vzdelávanie
DUALpro

+421 2 2085 0637

Napísať e-mail

Barbara Plachá

Duálne štúdium
EDU-LAB

+421 2 2085 0641

Napísať e-mail

Mária Konevalová

Odborné vzdelávanie
DUALpro

+421 2 2085 0643

Napísať e-mail

Účtovníctvo a dane

Katarína Cerdán Pedraza

Vedúca oddelenia financií a internej organizácie

+421 2 2085 0628

Napísať e-mail

Vladimír Války

Účtovníctvo
Ekonóm

+421 2 2085 0623

Napísať e-mail

Agnesa Janetková

Účtovníctvo

Trhové a právne poradenstvo

Hana Chmelárová Marková

Trhové poradenstvo
Zastúpenie Norimberských veľtrhov

+421 2 2085 0639

Napísať e-mail

Monika Oleksynová

Trhové poradenstvo

+421 2 2085 0638

Napísať e-mail

Členstvo

Stanislava Kypus

Starostlivosť o členov

+421 2 2085 0625

Napísať e-mail

Martina Šušová

Starostlivosť o členov

+421 2 2085 0626

Napísať e-mail

Veľtrhy

Adriana Petesová

Zastúpenie Berlínskych veľtrhov

+421 2 2085 0627

Napísať e-mail

Hana Chmelárová Marková

Trhové poradenstvo
Zastúpenie Norimberských veľtrhov

+421 2 2085 0639

Napísať e-mail

Styk s verejnosťou

Markus Halt

Zástupca konateľa
Hovorca

+421 2 2085 0634

Napísať e-mail