Predstavenstvo SNOPK

Prezident

Jürgen Knie

Konateľ
Manz Slovakia, s.r.o.

Viceprezidenti

Dr. Peter Lazar

Konateľ
Scheidt & Bachmann
Slovensko, s.r.o.

Ralf Sacht

Predseda predstavenstva
Volkswagen Slovakia, a.s.

Výkonný člen predstavenstva

Dr. Guido Glania

Výkonný člen predstavenstva

+421 2 2085 0620

Napísať e-mail

Ďalší členovia predstavenstva

Ingrid Benčová

Konateľka
Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Stephan Eger

Člen predstavenstva
Slovak Telekom, a.s.

Thomas Jan Hejcman

Predseda predstavenstva
Východoslovenská energetika a.s.

Edita Hippová

Generálna riaditeľka
BASF Slovensko spol. s r.o.