Stáž v SNOPK

© Shutterstock/Sergey Nivens

SNOPK ponúka študentom viacmesačné stáže, s rozmanitým obsahom práce na oddeleniach trhového poradenstva, projektov, odborného vzdelávania a veľtrhov. Prostredníctvom stáže študenti získajú prvé pracovné skúsenosti priamo v centre diania slovensko-nemeckých obchodných vzťahov. 

Vyber si oddelenie pre Tvoju stáž

Trhové poradenstvo

Trvanie stáže: 

 • 3-5 mesiacov

Požiadavky kvalifikácie:

 • študenti fakúlt s ekonomickým zameraním
 • výborné znalosti nemeckého jazyka slovom aj písmom
 • znalosti práce s PC (Word, Excel, Power Point)
 • všeobecný ekonomický prehľad

Pracovná náplň:

 • spracovanie firemných požiadaviek
 • podpora pri vypracovávaní poradenských ponúk v oblasti sprostredkovania obchodných partnerov
 • príprava podkladov pre informačné dni v zahraničí
 • dátové rešerše
 • priama spolupráca s vedením oddelenia

Právne poradenstvo

Trvanie stáže: 

 • 3 mesiace

Požiadavky kvalifikácie:

 • študenti fakúlt s právnickým zameraním
 • výborné znalosti nemeckého jazyka slovom aj písmom
 • znalosti práce s PC (Word, Excel, Power Point)
 • všeobecný prehľad v slovenskej legislatíve

Pracovná náplň:

 • spracovanie firemných požiadaviek k právnym témam
 • pomoc pri príprave právnych publikácií
 • rešerše
 • priama spolupráca s vedením oddelenia

Projekty a odborné vzdelávanie


Trvanie stáže:

 • 3-6 mesiacov

Požiadavky kvalifikácie:

 • študenti fakúlt s ekonomickým alebo humanitným zameraním
 • výborné znalosti nemeckého jazyka slovom aj písmom
 • znalosti práce s PC (Word, Excel, Power Point)
 • všeobecný ekonomický prehľad

Pracovná náplň:

 • príprava a spracovanie podkladov pre skúšky odbornej spôsobilosti
 • preklady a úprava dokumentov
 • pomoc pri organizácií podujatí oddelenia
 • rešerše
 • spolupráca s vedením oddelenia

Starostlivosť o členov / Podujatia

Trvanie stáže:

 • 3 až 6 mesiacov

Požiadavky kvalifikácie:

 • študenti fakúlt s marketingovým, ekonomickým alebo humanitným zameraním
 • výborné znalosti slovenského a nemeckého jazyka slovom aj písmom
 • znalosti práce s PC (Word, Excel, Power Point)
 • záujem o ekonomické a politické dianie
 • komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, organizačné schopnosti

 Pracovná náplň:

 • aktívna podpora pri organizácii podujatí komory
 • príprava propagačných materiálov a pozvánok
 • preklady a úprava dokumentov
 • príprava, aktualizácia databanky
 • telefonická komunikácia
 • práca so sociálnymi sieťami

Zastúpenie veľtrhov


Trvanie stáže:

 • 3 mesiace

Požiadavky kvalifikácie:

 • študenti fakúlt s ekonomickým zameraním
 • výborné znalosti nemeckého jazyka slovom aj písmom
 • znalosti práce s PC (Word, Excel, Power Point)
 • všeobecný ekonomický prehľad

Pracovná náplň:

 • podpora pri akvizícii slovenských vystavovateľov a návštevníkov nemeckých veľtrhov
 • dátové rešerše
 • príprava, aktualizácia databanky
 • príprava materiálov pre účastníkov