Ochrana osobných údajov

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Preto Vás chceme informovať kedy Vaše údaje spracovávame a ako ich používame. Prijali sme technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby predpisy o ochrane údajov boli dodržiavané nielen nami, ale aj externými poskytovateľmi služieb.

V rámci rozvíjania našej internetovej stránky a implementácie nových technológií kvôli zlepšovaniu našich služieb môže byť potrebná zmena tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Preto Vám odporúčame si znova prečítať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neskôr.

Prístup k internetovej ponuke

Každý prístup k internetovej ponuke SNOPK je uložený v protokolovom súbore. V protokolovom súbore sú nasledovné údaje uložené po dobu maximálne 3 mesiacov:

  • meno vyžiadaného súboru
  • dátum a čas vyžiadania
  • prenesné množstvo dát
  • oznam, či vyžiadanie bolo úspešné

Uložené údaje budú vyhodnotené iba pre účely optimalizácie internetovej ponuky.

Ak si objednávate informačný materiál, newsletter alebo brožúry, vyžiadame si od Vás meno a iné osobné informácie. Môžete sa slobodne rozhodnúť, či tieto údaje poskytnete. Vaše údaje uložíme na osobitne chránený server v Nemecku. Prístup k nemu je umožnený iba zopár osobitne oprávneným osobám, ktoré sú poverené technickým, obchodným alebo redakčným spravovaním servera.

Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, analytickú internetovú službu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky. Informácie získané prostredníctvom Cookie o Vašom používaní tejto internetovej stránky sú spravidla prenášané a ukladané na serveri Google v USA. V prípade aktivovania IP anonymizácie na tejto internetovej stránke je však Vaša IP adresa Googlom najskôr skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je Vaša celá IP adresa prenášaná na server Googlu v USA a tam je skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije Google tieto informácie, aby vyhodnotil Vaše používanie tejto internetovej stránky, vypracoval správy o aktivitách na internetovej stránke a poskytol ďalšie služby súvisiace s používaním internetovej stránky a internetu voči prevádzkovateľovi internetovej stránky. Prenášaná IP adresa prostredníctvom Google Analytics z Vášho prehliadača nebude spájaná s inými dátami Google. Ukladaniu Cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením Vášho prehliadača-softvéru; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť prípadne používať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov prostredníctvom Cookie, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie internetovej stránky (vrátane Vašej IP adresy), pre Google ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom tak, že si prostredníctvom nasledovného odkazu tools.google.com/dlpage/gaoptout stiahnete a nainštalujete dostupný plugin prehliadača.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Údaje, ktoré boli zaprotokolované počas prístupu k internetovej ponuke, sú poskytnuté tretím osobám pokiaľ sme k tomu zaviazaní zákonom alebo súdnym rozhodnutím alebo poskytnutie je potrebné pre právny postih alebo trestné stíhanie v prípade útokov na internetovú infraštruktúru SNOPK. Neposkytujeme údaje pre iné nekomerčné alebo komerčné účely.

V prípade objednania informačného materiálu používame Vami poskytnuté osobné informácie iba v rámci SNOPK a podniku, ktorý je poverený zasielaním brožúr. Bez Vášho výslovného súhlasu ich neposkytujeme ďalej tretím osobám.

Používanie Cookies

Na určitých stránkach sú používané Cookies bez toho, aby sme Vás mohli na to upozorniť. Väčšina prehliadačov je nastavených tak, že automaticky akceptujú Cookies. Ukladanie Cookies však môžete deaktivovať alebo Váš prehliadač nastaviť tak, že Cookies budú uložené iba počas príslušného pripojenia na internet.

Odkazy na stránky iných poskytovateľov

Naša online ponuka obsahuje odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov. Nemáme žiadny vplyv na dodržiavanie ustanovení o ochrane osobných údajov týmito poskytovateľmi.