feb 14

Ako zabezpečiť dostatok zamestnancov pre váš biznis?

Vážení zástupcovia priemyselných podnikov, v nadväznosti na nedávno prijaté legislatívne zmeny týkajúce sa zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov účinné od 1. januára 2019, ako aj v súvislosti s aktuálnymi a pripravovanými projektmi zameranými na podporu zamestnanosti občanov SR, si Vás dovoľujeme pozvať na seminár organizovaný Asociáciou priemyselných zväzov na tému: „Ako zabezpečiť dostatok zamestnancov pre váš biznis?“, ktorý sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

• štvrtok 7. februára 2019 v priestoroch Duálnej akadémie z.z.p.o., Jána Jonáša 5, 841 08 Bratislava

• štvrtok 14. februára 2019 v priestoroch spoločnosti TATRAVAGÓNKA a. s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad

Na stiahnutie

Pozvánka

Späť na zoznam