mar 29

DSIHK Café

Exkluzívna výmena skúseností pre členov na tému: Novela Obchodného zákonníka

Novela Obchodného zákonníka, ktorá bola prijatá v októbri 2017, je zameraná prevažne na obmedzenie nepoctivých fúzií obchodných spoločností používajúcich tzv. “bielych koní” a zvýšenie zodpovednosti štatutárnych orgánov. Výraznú časť tvorí aj zvýšenie ochrany obchodného tajomstva. Novela je tým pádom relevantná pre všetky obchodné spoločnosti podnikajúce v Slovenskej republike a pre osoby, ktoré pôsobia ako štatutári. . Viac k téme sa dozviete od špecialistu na fúzie a akvizície zo spoločnosti, pána Lukáša Lomenčíka zo spoločnosti Allen & Overy Bratislava s.r.o.

Späť na zoznam