feb 22

DSIHK Café

Exkluzívna výmena skúseností pre členov na tému: Zamestnanec vs. podnikateľ vo svetle najnovšej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a jej dopady na aplikačnú prax v Slovenskej republike“

Na februárovej výmene skúseností sa dozviete o aplikačných problémoch a dopadoch v súvislosti s čoraz rozšírenejším najímaním podnikateľov (živnostníkov a eseročiek) na výkon činnosti, ktorá napĺňa znaky závislej práce. Za akých podmienok je takýto postup v súlade s právom? Aká sú rizika? Je možné, aby si takáto osoba nárokovala práva a plnenia typické pre zamestnanca aj niekoľko rokov spätne? K tejto otázke Súdny dvor Európskej únie zaujal postoj, ktorý mnohých prekvapil. Aj pod vplyvom nových technológií staro-nová téma skrytej závislej práce, resp. zastretých pracovných pomerov tak opäť ožíva a stáva sa predmetom intenzívnej diskusie tak odbornej, ako aj laickej verejnosti. Viac k téme sa dozviete od špecialistov zo spoločnosti TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., pani Silvii Gatciovej a Radoslavy Lichnovskej.

Späť na zoznam