okt 18

DSIHK Café

Exkluzívne pre členov: "Aktuálne platové podmienky vo výrobných firmách na Slovensku"

Výška platu je na Slovensku určujúcim faktorom pri získavaní a dlhodobom udržaní kvalifikovaných pracovníkov. V časoch nedostatku odborného personálu zohráva rozhodujúcu úlohu dobrá znalosť regionálnych platových podmienok. SNOPK zverejní v polke októbra platovú štúdiu, do ktorej sa zapojilo 40 členských firiem. Prieskum obsahuje platové údaje o 60 vedúcich a odborných pozíciách, pričom dôraz sa kladie na pozície vo výrobných závodoch. Počas DSIHK Café budú prezentované najpodstatnejšie výsledky z prieskumu a účastníci budú zapojení do diskusie, ako efektívne motivovať zamestnancov.

Späť na zoznam