feb 21

DSIHK Café

Exkluzívne pre členov na tému: "Perspektívy elektromobility v Európe nielen z právneho hľadiska"

Elektromobilita je trendom, ktorý zažíva expanziu už aj v regióne Strednej Európy. Aké sú prekážky jej rozvoja? V rámci februárového DSIHK Café načrtne prednášajúci z Allen & Overy aktuálny stav existujúcich či chýbajúcich právnych predpisov, zmluvného rámca potrebného na fungovanie elektromobility (dodávatelia energie, prevádzkovatelia nabíjacích staníc, poskytovatelia služieb mobility pre majiteľov elektromobilov) a jeho komplikácií či špecifík. Nevyhneme sa ani “neprávnickým” témam, ako napríklad nedostatočná sieť nabíjacích staníc, najmä mimo mestského prostredia, ako aj časové nároky nabíjania batérií elektromobilov. Tešíme sa na živú diskusiu!

Prednášajúci: Ivan Kisely, Senior Associate v Allen & Overy Bratislava a bývalý General Counsel v IONITY GmbH, Mníchov.

Späť na zoznam