apr 25

DSIHK Café Apríl

Výmena skúseností na tému: "Vysielanie zamestnancov na práce do Nemecka"

Miesto

Bratislava, SNOPK

Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

Detaily
Začiatok podujatia
25.04.2019 | 08:30
Koniec podujatia
25.04.2019 | 10:30
Jazyk podujatia
slovenčina
Prihláška

Exkluzívne pre členov

© Gorodenkoff/Shutterstock

Vysielanie zamestnancov na práce do Nemecka je pre slovenské firmy čoraz aktuálnejšou témou, ktorá otvára nové možnosti a príležitosti, no na druhej strane z nej vyplýva celý komplex ďalších povinností. Cieľom prednášky spoločnosti ProfiDeCon je preto poukázať na rôzne aspekty vysielania zamestnancov do Nemecka, s dôrazom predovšetkým na s nimi spojené povinnosti ako voči slovenským úradom, tak i na registračné a ohlasovacie povinnosti voči nemeckým inštitúciám. Od expertky z firmy ProfiDeCon sa dozviete, ktoré predpisy je okrem iného nutné pri vysielaní dodržiavať v oblasti zmlúv, miezd, či preplácania dovolenky zamestnancom, a ako sa tak vyhnúť prípadným sankciám za nedodržanie daných predpisov. Tešíme sa na Vašu účasť a diskusiu!

Späť na zoznam