apr 26

DSIHK Café - Apríl

Exkluzívna výmena skúseností pre členov na tému: „Novela Zákonníka práce (od 01.05.2018)“

Na podujatí sa dozviete o najdôležitejších zmenách, ktoré prinesie novela Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti a ďalších súvisiacich predpisov, najmä o nových povinnostiach zamestnávateľa v oblasti zverejňovania pracovnej inzercie a podmienok odmeňovania za prácu (zvýšenie príplatku za prácu v noci a vo sviatok, zavedenie príplatku za prácu v sobotu a nedeľu, zvýhodnené poskytovanie tzv. 13. a 14. mzdy). Dotkneme sa aj aktuálnej témy zamestnávania cudzincov, kde dôjde k zjednodušeniu ich prístupu na slovenský trh práce, ale zároveň aj k zavedeniu nových povinností zamestnávateľa v tejto oblasti. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené zmeny sa začnú uplatňovať už od 01.05.2018, v súčasnosti sú vysoko aktuálnou a diskutovanou témou, ktorá rezonuje tak medzi zamestnávateľmi, ako aj na strane samotných zamestnancov. Viac k téme sa dozviete od špecialistov zo spoločnosti TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., pani Silvii Gatciovej a pána Juraja Kočiša.

Späť na zoznam