jún 03 do jún 06

Odborná exkurzia Smart Grids v Nemecku

Informačná cesta pre odborníkov zo Slovenska

 

 

SNOPK organizuje odbornú exkurziu pre slovenských odborníkov v Nemecku na tému "Smart grids", ktorá sa uskutoční v termíne od 3. do 6. júna 2019 v Nemecku v mestách Stuttgart, Karlsruhe a Heilbronn.    

Cesta pre odborníkov ponúka exkurzie s odborným výkladom k riešeniam smart grids a uskladňovaniu energie realizovaných v rôznych oblastiach. V rámci návštev firiem a inštitútov zahŕňajúcich dodávateľa energie, elektráreň, spoločnosť s vývojom technológií pre inteligentné siete a uskladnenie energie, inštitút Fraunhofer, či referenčný projekt inteligentnej siete v mestskej štvrti, získate od odborníkov z Nemecka aktuálne informácie o dostupných technológiách a výskume v tejto oblasti. Odborné prednášky i návštevy podnikov Vám umožnia inšpirovať sa referenčnými projektami, ako aj výmenu skúseností i nadviazanie kontaktov.

Celé podujatie bude tlmočené (nemčina – slovenčina). Návštevy podnikov a účasť na odborných prednáškach je bezplatná. Účastníci cesty si hradia dopravu do Nemecka, ako aj ubytovanie a stravovanie. Poplatok a podmienky účasti nájdete v prihláške.

Podujatie je organizované s podporou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky v rámci exportnej iniciatívy "Energia".

Na stiahnutie

energy solutions – made in Germany

Modeling and Simulation as Enablers for the Smart Grid

Energy Transition optimisation for customers

Hybrid Wind-Solar Energy Storage Systems

VPP – Virtual Power Plants

Providing intelligent solutions for an energy efficient world

Späť na zoznam