Ďakujeme Vám, že ste boli súčasťou Life Science Innovation Day 2019! Ak si želáte dostať všetky prezentácie odprezentované na LSID 2019, kontaktujte susova@dsihk.sk.

 

Pokračovanie úspešného podujatia Life Science Innovation Day, ktoré organizujeme v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, sa bude aj tento rok konať vo Vedeckom parku UK za účasti špičkových vedcov, akademikov a lídrov v oblasti inovácií. Podujatie sa sústreďuje na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy. Hlavným cieľom je prepojiť verejné vedecko-výskumné inštitúcie, univerzity, start-upy, súkromné spoločnosti, lídrov, aktívnych na Slovensku a vytvoriť platformu pre diskusiu a spoluprácu. Je určené inštitúciám a spoločnostiam, ktoré hľadajú alebo ponúkajú konkrétne inovatívne riešenia. Slovensko ešte stále zaostáva za priemerom EÚ v oblasti výskumu a vývoja vrátane biomedicíny. LSID je platforma, ktorá vytvára priestor na diskusiu a spoluprácu medzi akademickou a privátnou sférou a rovnako podporuje atraktívnosť krajiny pre farmaceutické a biotechnologické spoločnosti.

Rečníci: 

 • Peter Kompalla, riaditeľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
 • Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR
 • Lukáš Plank, oddelenie patológie, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine
 • Michal Mego, Národný onkologický ústav 
 • Ján Strnádel, Biomedicínske centrum, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine
 • Ján Tkáč, Glycanostics, SAV
 • Peter Zvara, Odensee University Denmark, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica v Martine
 • Miriama Šimunková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Zoltan Chadaide, Brainomix Limited, University of Oxford, spolupráca s univerzitnými nemocnicami v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave a Skalici
 • Igor Lacík, Ústav polymérov, SAV 
 • Ján Rosocha , Združená tkanivová banka, MEDIPARK 
 • Richard Imrich, Národný ústav reumatologických chorôb
 • Auvo Kaikkonen, Európska investičná banka

Na stiahnutie

Final Agenda

Späť na zoznam