máj 29

Life Science Innovation Day

R&D in Biomedicine and Biotechnologies

S podporou Ministerstva zdravotníctva SR, Life Science Innovation Day sa sústreďuje na  podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy. Hlavným cieľom je prepojiť verejné vedecko-výskumné inštitúcie, univerzity, start-upy, súkromné spoločnosti, lídrov, aktívnych na Slovensku a vytvoriť platformu pre diskusiu a spoluprácu. Podujatie je určené inštitúciam a spoločnostiam, ktoré hľadajú alebo ponúkajú konkrétne inovatívne riešenia. Z pohľadu vlády SR, podpora biomedicíny a biotechnológií je jedným z tematických priorít na rok 2018.

Ďakujeme, že ste boli s nami na prvom Life Science Innovation Day. Keďže chceme zaviesť tradíciu podobných podujatí na Slovensku a prispôsobiť ho aj Vašim potrebám, dovoľujeme si Vás požiadať o Váš cenný názor. Budeme radi, ak si nájdete pár minút na nasledovné anonymné odpovede:

Feedback formulár

Mali ste možnosť nazrieť do výskumu a nadviazať kontakt s množstvom významných výskumných inštitúcií na Slovensku, ktoré sa prezentovali na výstave počas podujatia:

 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
 • Lekárska fakulta, Univerzita Komenského
 • Jesseniova lekárska fakulta, Martin
 • Slovenská akadémia vied - Centrum biomedicíny
 • Národný onkologický ústav 
 • Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Referenti:

 • Andrea Kalavská, Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky (Potvrdené)
 • Martin Smatana, Inštitút zdravotnej politiky (Potvrdené)
 • Palo Čekan, Multiplex DX, Víťaz Startupaward 2016 (Potvrdené)
 • Ján Tkáč, Glycanostics (Potvrdené)
 • Róbert Mistrík, High Chem (Potvrdené)
 • Peter Amersdorfer, Diagnonet, Rakúsko (Potvrdené) 
 • Thomas Baranek CCCT SK (Potvrdené)
 • Igor Lacík, Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied (Potvrdené)
 • Jan Strnádel, Martinské biomedicínske centrum, Jesseniova lekárska fakulta, Martin (Potvrdené) 
 • Marián Grendár, Martinské biomedicínske centrum, Jesseniova lekárska fakulta, Martin (Potvrdené)
 • Peter Celec, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského (Potvrdené)

Na stiahnutie

Zoznam účastníkov/ List of Participants

Program podujatia + Workshop

Späť na zoznam