okt 14 do okt 17

Moderná drevostavba a udržateľná výstavba z dreva

Informačná cesta zástupcov slovenských firiem a inštitúcií do Nemecka

Za uplynulé desatročia sa technológie stavania s drevom v dovtedy nevýdanej rýchlosti zmenili. V praxi sa vyvinuli udržateľné spôsoby výstavby. Žiaden iný druh stavby v Nemecku nedisponuje takou vynikajúcou kontrolou kvality ako moderná drevostavba.

Získajte nemecký Know-how v modernej drevostavbe a udržateľnej výstavbe z dreva! Zúčastnite sa 3-dňovej informačnej cesty do južného Nemecka a využite možnosť výmeny skúseností s nemeckými expertmi a nadviazania vzácnych obchodných kontaktov!

SNOPK s podporou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiy usporiada v rámci projektu pre vstup na zahraničné trhy cestu do Nemecka. Témou je udržateľná, energeticky efektívna a inovatívna výstavba z dreva. Cesta je určená pre zástupcov slovenských firiem (nákupcov) a inštitúcií (odborných garantov).

Súčasťou tohto podujatia sú odborné prednášky, ako aj návštevy zaujímavých drevostavieb a referenčných objektov. Všetky body programu budú simultánne tlmočené. Účasť na ceste je financovaná nemeckým Ministerstvom hospodárstva v rámci projektu, účastníci si platia iba náklady na cestu, ubytovanie a stravovanie.

Na stiahnutie

Program cesty

Späť na zoznam