mar 21

Odborný seminár

Vysielanie zamestnancov a vedúcich pracovníkov zo Slovenska do Nemecka

Workshop "Vysielanie zamestnancov a vedúcich pracovníkov zo Slovenska do Nemecka sa zameria na najdôležitejšie kroky, ktoré je potrebné zohľadniť pri vysielaní zamestnancov do Nemecka a tematizuje rôzne aspekty z daňového, odvodového a právneho hľadiska. Viac k téme sa dozviete od referentky pre európske a medzinárodné právo, Silvii Čabinákovej, z obchodnej a priemyselnej komory Drážďany.

Späť na zoznam